Istorija biblioteke

Istorija biblioteke "Sarvaš Gabor" može se pratiti od 1957. godine na osnovu zvaničnih pravnih dokumenata. Različita čitalačka udruženja koja su osnovana u drugoj polovini 19. veka – verska, građanska i zanatska - mogu se smatrati prethodnicima biblioteke. Ova udruženja čitalaca imala su lepu knjižaru, a određeni broj knjiga nalazi se i danas u biblioteci. Pravni status biblioteke Ada je doživeo nekoliko promena od 1957. godine. Biblioteka je postojala kao nezavisno pravno lice, onda se spojila sa Kulturnim centrom, tj. biblioteka je postala deo Kulturnog centra. Biblioteka je svoj pravni status vratila 1997. godine, ali je njeno delovanje prošireno na sve aspekte kulture. Sada, biblioteka " Sarvaš Gabor " je centralna institucija kulturnog života opštine Ada. Biblioteka je od 2010. godine značajna kulturna institucija za očuvanje istorije i tradicije i razvoj nacionalne svesti mađarske nacionalne manjine koja živi u Republici Srbiji. Pored svoje uobičajene bibliotečke delatnosti, njena delatnost se proteže i na mnoga druga područja kulturnog života - pozorišne predstave, likovne izložbe, muzičke događaje, filmske projekcije i druge aktivnosti . Biblioteka, u sklopu svojih aktivnosti, povezana je sa mnogim amaterskim I nevladinim organizacijama koje deluju u oblasti kulture.

Zaposleni

Zaposleni

Maksó Éva

Maksó Éva

Direktorica biblioteke
Zaj Szilvia

Zaj Szilvia

Administrativna radnica
Viszmeg Adriána

Viszmeg Adriána

Glavna bibliotekarka
Körtvélyesi Bűn Enikő

Körtvélyesi Bűn Enikő

Organizatorka kulturnih programa
Morvai Nagybali Tamara

Morvai Nagybali Tamara

Bibliotekarka
Papp Horváth Csilla

Papp Horváth Csilla

Bibliotekarka
About.SzecsenyiCsaba

About.SzecsenyiCsaba

Knjižničar
About.CzekusMonika

About.CzekusMonika

Spremačica