A könyvtár története

A Szarvas Gábor Könyvtár története hivatalos jogi dokumentumok alapján 1957-től követhető nyomon. A XIX. század második felében megalakult olvasóegyletek, egyházi, polgári és iparos olvasókörök azonban a könyvtár elődjének tekinthetők. Ezek az olvasóegyletek szép könyvállománnyal rendelkeztek, állományuk egy része még ma is megvan. Az adai könyvtár jogi státusa 1957 óta többszöri változáson ment keresztül. Hol önálló jogi személyként létezett, többször azonban beolvadt a művelődési központba, s annak keretén belül mint a művelődési ház egyik tevékenységi ágazata működött. Önálló jogi státusát 1997-ben nyerte vissza, de tevékenységi köre változatlan maradt. Jelenleg a Szarvas Gábor Könyvtár Ada község művelődési életének központi intézménye. 2010 óta a könyvtár kiemelt jelentőségű művelődési intézmény a Szerb Köztársaságban élő magyar nemzeti kisebbség nemzeti öntudatának a megőrzése és fejlesztése szempontjából. Tevékenysége a szokásos könyvtári tevékenységen túl a művelődési élet számos más területére - színházi előadások, képzőművészeti kiállítások, zenei rendezvények, filmvetítések és más tevékenységek szervezése – kiterjed és fontos szerepet játszik a művelődési téren tevékenykedő amatőr és civil szervezetekkel való kapcsolattartásban is.

Munkatársaink

Munkatársaink

Maksó Éva

Maksó Éva

Igazgatónő
Zaj Szilvia

Zaj Szilvia

Adminisztratív munkatárs
Viszmeg Adriána

Viszmeg Adriána

Könyvtárvezető
Körtvélyesi Bűn Enikő

Körtvélyesi Bűn Enikő

Programszervező
Morvai Nagybali Tamara

Morvai Nagybali Tamara

Könyvtáros
Papp Horváth Csilla

Papp Horváth Csilla

Könyvtáros
Szécsényi Csaba

Szécsényi Csaba

Könyvkezelő
Czékus Mónika

Czékus Mónika

Takarítónő