Szarvas Gábor Könyvtár Ada

header photo

Könyvajánló

Hódi Sándor

Szívügyek


,, Ebben a könyvben célzottan a szerelem jelenségét járom körül. A fogalom tisztázása érdekében a könyv fejezetről fejezetre haladva megismerteti az olvasót a szerelemre vonatkozó filozófiai és pszichológiai elméletekkel, a neurológiai, biokémiai és agykutatási eredményekkel. Az egzakt kutatások egyoldalúságát ellensúlyozandó a mű bővelkedik szerelemtől ihletett költeményekben, költőktől és nagy gondolkodóktól, különféle hírességektől vett idézetekben, pszichológiai esetleírásokban és első kézből hallott szerelmi történetekben. A könyv megpróbál választ adni arra a kérdésre, hogyan kerül sor a nyugati kultúrában a testi és lelki valóságunk szétválására, szeretetigényünk és erotikus vágyaink szétfejlődésére és elkülönülésére, az égi és földi szerelem egymással való szembekerülésére. Megpróbálom körüljárni azokat a személyi sajátosságokat, kapcsolatformákat és társadalmi szerephelyzeteket, amelyekre szükségünk van ahhoz, hogy bensőséges viszonyt tudjunk kialakítani másokkal, illetve hogy ezek hiányában a modern tömegtársadalmakban hogyan válik uralkodóvá az érzelmi és érzéki meghasonlottság, az elárvulás, az intimitáshiány.”

Vissza
Az oldal nyelve: